• Головна
 • Послуги
 • Міграційне право
 • громадянство
  • Отримання громадянства України 


   повний юридичний супровід

    вартість від 12000 грн.

  Процедура отримання громадянства України

   В першу чергу, з’ясуємо коло осіб, які можуть отримати громадянство України. До них відносяться:

      Діти осіб без громадянства або іноземців, що були народжені в Україні і не набули громадянства іноземної держави;

    Особи, родичі яких до 24 серпня 1991 року народилися або постійно проживали на території України, або якщо вони самі народилися або проживали на території України до 24 серпня 1991 року;

    Іноземці та особи без громадянства, які подали клопотання про прийняття до громадянства України та відповідають вимогам, встановленим законом;

    Особи, які припинили громадянство України, та подали заяву про поновлення громадянства;

    Дитина - іноземець, або особа без громадянства, яку усиновлює подружжя громадян України, або подружжя, один з яких є громадянином України, а інший – особою без громадянства; це правило застосовується і при усиновленні.

   


   До якого органу звертатися для отримання громадянства?

  При зверненні іноземців із клопотанням про прийняття до громадянства України, заява подається на ім'я Президента України.

  Для оформлення отримання громадянства в інших випадках заява подається на ім'я начальника управління міграційної служби за місцем проживання. Якщо заявник знаходиться за межами України, він подає заяву на ім'я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання.

   

  Зверніть увагу: в будь-якому випадку заява подається через орган міграційної служби чи дипломатичну (консульську) установу. Рішення Президентом України про прийняття до громадянства України приймається на підставі попереднього висновку Державної міграційної служби України (Міністерства закордонних справ України).

   


  Загальні вимоги щодо порядку подання заяви про набуття громадянства

  Особа, що має бажання отримати статус громадянина України повинна підготувати відповідний пакет документів, перелік яких може відрізнятися в залежності від кожного конкретного випадку.

   До пакету документів можуть входити:

    заява;

    паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

    ✓ три фотокартки розміром 3,5х4,5

     документ, що підтверджує відсутність іноземного громадянства або зобов’язання про його припинення;

    ✓ документ, який підтверджує безперервне проживання на території України протягом п’яти років;

     копія документу про отримання дозволу на іміграцію, копія посвідки, або паспортний документ колишнього СРСР з відміткою про проживання на території України;

     документ, який підтверджує володіння українською мовою;

     підтвердження фінансового становища за останні 6 місяців;

     інші документи, в залежності від підстави отримання громадянства.

   


  Строки розгляду заяв про отримання громадянства України

  Перевірка відомостей про особу, яка подала заяву про отримання громадянства України, та перевірка наявності підстав для отримання нею громадянства, є багатоступеневим і складним процесом. За умови правильного оформлення всіх документів та підтвердження всіх фактів і підстав, розгляд заяви про отримання громадянства України може займати різний строк від декількох місяців до року.

   

  Основні причини відмови в отриманні громадянства України

  - Виявлена під час перевірки відсутність підстав для отримання громадянства;

  - Невиправлення протягом встановленого строку заявником помилок та неповноти в наданій інформації (не перешкоджає повторному зверненню);

  - Вчинення іноземцем або особою без громадянства тяжкого чи особливо тяжкого злочину на територіїї України або на території іншої держави.

  - Вчинення заявником злочину проти людства чи акта геноциду.

  Відмова в отриманні громадянства України, а також інші дії/бездіяльність посадових осіб міграційної служби та дипломатичних представництв України можуть бути оскаржені до суду.

  Загалом, процедура отримання громадянства України не є простою та її результат залежить від повноти та правильності зібраних документів.

  Адвокати АО «Галлекс» проконсультують Вас з питань, що стосується процедури набуття статусу громадянина України та допоможуть Вам досягнути поставленої мети.

   

  Послуги Міграційне право громадянство