• Головна
 • Послуги
 • Юридичний та податковий консалтинг
 • Юридичний консалтинг
 • Правовий аудит
  • Правовий аудит (due diligence)


   ✓ від 3-х робочих днів

   ✓ надання письмового звіту

  Що таке правовий аудит

  Будь-який бізнес - це ризик, і частина з цих ризиків знаходиться в правовій сфері, тому від того на скільки ефективно компанія управляє, в тому числі, і юридичними ризиками залежить майбутній економічний результат.

  Правовой аудит (due diligence)  -  це  комплексний правовий аналіз діяльності компанії на предмет відповідності чинному законодавству, що проводиться з метою виявлення наявних в діяльності компанії  ризиків, а також розробки стратегії для  їх мінімізації.

   


  Мета проведення правового аудиту

  Діяльність суб`єктів господарювання повинна відповідати встановленим законодавством нормам і правилам.

  Метою правового аудиту є виявлення потенційної небезпеки заподіяння збитків компанії в результаті:

    невиконання зобов'язань контрагентами;

    застосування санкцій за невиконання компанією зобов'язань за договорами (угодами);

    притягнення компанії або її посадових осіб до відповідальності.

  Мінімізувати або усунути ризики притягнення бізнесу до відповідальності дозволяє своєчасне або регулярне проведення правового аудиту.

  Оцінка правових ризиків необхідна як компаніям, в яких немає своїх юристів, так і тим, в штаті яких є юридична служба, так як зовнішній правовий аудит може надати Клієнту об`єктивну інформацію про правові ризики бізнесу.

  Правовий аудит актуальний також у разі придбання або продажу бізнесу. У першому випадку Клієнт зможе отримати вичерпну інформацію щодо компанії, яку він купує. У другому випадку Клієнт зможе виявити ризики власного бізнесу, мінімізувати їх і тим самим збільшити вартість реалізованого активу.

   


  Про послугу

  Під час проведення правового аудиту наші спеціалісти аналізують:

    ✓ ризики в сфері корпоративного управління компанією: порядок створення, установчі документи (Статут, протоколи / рішення засновників, учасників), дотримання інтересів власників, ризики рейдерського захоплення компанії;

    ✓ ризики втрати активів товариства: в тому числі об'єктів нерухомості та інтелектуальної власності;

    ✓ ризики, пов'язані з договірною базою: невиконання договорів, ймовірність застосування санкцій, відповідність укладених договорів інтересам клієнта, порушення законодавства про захист прав споживачів,  антимонопольного законодавства;

    ✓ ризики, що виникають із трудових правовідносин (кадрова політика);

    ✓ галузеві ризики, пов'язані з видом діяльності компанії: наявність необхідної дозвільної документації (ліцензії, сертифікати), відповідність діяльності компанії ліцензійним умовам.

   За підсумками правового аудиту надається письмовий звіт, який містить практичні рекомендації щодо комплексу заходів приведення господарської діяльності до вимог чинного законодавства з метою максимального захисту бізнесу і підвищення його ефективності.

  Послуги Юридичний та податковий консалтинг Юридичний консалтинг Правовий аудит