• Головна
 • Послуги
 • Ліцензування
 • ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном
  • Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном


  Що таке діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

  Чинне законодавство визначає, що діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном – це послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, інформації про умови праці.

  Будь-хто, хто має намір здійснювати посередницьку діяльність в працевлаштуванні за кордоном, тобто направляти людей на роботу за кордон, надавати консультаційні послуги у цій сфері чи укладати договори з посередництва, повинен спочатку отримати відповідну ліцензію, яка надає право здійснювати таку діяльність.

  Звертаємо увагу, що надання консультаційних послуг з приводу працевлаштування за кордоном, також підпадає під визначення "посередництва у працевлаштуванні" і потребує отримання ліцензії.

   


  Про процедуру отримання ліцензії

  Документи, необхідні для отримання ліцензії на працевлаштування за кордоном:  

    ✓  заява про отримання ліцензії за встановленою формою;

    ✓ відомості про місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

    ✓ копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у державі місцезнаходження;

    ✓ копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

    ✓ копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачі дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;

    ✓ копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єктові господарювання - посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

    ✓ інформація, завірена іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає). Така інформація подається в разі посередництва у працевлаштуванні на судна;

    ✓ копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх професійним об’єднанням, якщо колективний договір (угода) є, або завірена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (така угода) не укладався (не укладалася);

    ✓ копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання, невід’ємним додатком до якого є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контракту);

    ✓ завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання - посередником, у разі укладення з таким суб’єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

    ✓ копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання офіційно відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають про це відмітку в паспорті);

    ✓ інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;

  опис документів (у двох примірниках).

   

  Документи засвідчуються згідно із законодавством держави їх видачі та повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Копії документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою засвідчуються нотаріально.

   


  Строки розгляду документів

  Строк прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі становить 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

  Відповідальний орган: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

  Рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (наказ Мінекономіки) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

   

  Вартість:

  1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

  У 2021 році встановлено такі розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 2481 гривня.


  Про послугу

  Наші послуги щодо оформлення ліцензії на працевлаштування за кордоном включають:

    ✓ консультація щодо процедурних питань оформлення ліцензії на працевлаштування за кордоном, у тому числі роз’яснення кадрових та організаційних вимог щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

    ✓ підготовка необхідних документів для оформлення ліцензії;

    ✓ допомога із пошуком партнера за кордоном (при необхідності);

    ✓ подання пакету документів до органу ліцензування;

    ✓ представництво Ваших інтересів в органі ліцензування;

    ✓ отримання рішення про видачу ліцензії.

   

  Послуги Ліцензування ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном